De wereld worstelt met toenemende verdroging en alle gevolgen van dien. Ronduit alarmerend zijn de cijfers met betrekking tot waterverliezen in de verschillende distributienetwerken. Een noodsituatie als deze vraagt om ingrijpen op de bestaande infrastructuren met behulp van een nieuwe benadering. 

WATERSTRESS

Volgens het Unicef-WHO Report zijn de verschillen in waterverbruik over de hele wereld enorm: van 425 liter per dag voor een Amerikaan, tot 20 liter voor een Afrikaans gezin. Hoewel de aarde voor meer dan 70% uit water bestaat, is dat overwegend zoutwater; slechts 2,5% van al het natuurwater is zoet en daarmee geschikt als drinkwater.
Sinds de laatste eeuwwisseling is het aantal en de duur van periodes van extreme droogte met 29% toegenomen; inmiddels worden zo’n 200 landen getroffen door woestijnvorming en miljarden mensen krijgen jaarlijks te maken met ernstige ‘zoetwaterstress’, dat wil zeggen dat zij niet worden voorzien in de waterbehoeften. Het is onvermijdelijk dat ook in economisch opzicht de droogte wereldwijd tot enorme verliezen leidt.

LEKDETECTIE EN ONDERHOUD

Naast weersomstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn, komen de oorzaken van een watercrisis veelal neer op slechte keuzes en nalatigheid. De oplossing ligt onder andere in het aanpassen van het waterverbruik en het optimaliseren van verouderde infrastructuren en distributiesystemen.

Nieuwe technologieën en systemen op het gebied van lekdetectie en onderhoud bieden mogelijkheden voor de optimalisatie van waterdistributiesystemen. Zo blijkt uit twee succesvolle praktijkstudies, gepresenteerd tijdens de IFAT in München.

Praktijkstudie | Hera Group

Ter verbetering van de onderhoud- en inspectiewerkzaamheden op hun aquaducten – met een totale lengte van ruim 35.000 km – koos het Italiaanse nutsbedrijf HERA S.p.A  voor Pipeline Risk. Dit door Rezatec in samenwerking met ISOIL Industria ontwikkelde systeem monitort de kans op leidingbreukrisico met behulp van geografische data en kunstmatige intelligentie.

Het hebben van regelmatige en actuele informatie over het waterdistributienetwerk maakt cruciale besluitvorming mogelijk. Dit helpt HERA om investeringen te prioriteren en daardoor de inzet van middelen te optimaliseren. In vergelijking met eerdere methoden worden er tevens aanzienlijke besparingen gerealiseerd op onderhouds- en reparatiekosten.

Praktijkstudie | Acquedotto del Fiora

Ondanks de omvang van haar pijpleidingennetwerk – zich uitstrekkend over 8.000 km in het landelijke Toscane – bedient het regionale waterbedrijf Acquedotto del Fiora S.p.A. (AdF) slechts zo’n 400.000 afnemers. Dit maakt het bijzonder uitdagend om storingen en de bronnen van waterverliezen te lokaliseren.

Op haar missie om een data-gestuurde organisatie te worden, zette AdF als pilot het Pipeline Risk-programma in over 674 km van haar waternetwerk. Al in korte tijd werden 18 lekken geïdentificeerd, waarvan 15 met een hoog risico op grote waterverliezen. Door het monitoringssysteem is AdF in staat om nauwkeurig te plannen welke onderdelen wanneer moeten worden vervangen en welke investeringen – zowel in personeel als in geld – daarvoor nodig zijn.

Dit artikel is geschreven en eerder gepubliceerd door Isoil™ 

U-F-M is in Nederland exclusief verdeler en distributeur voor Isoil™. Dit Italiaanse bedrijf is gespecialiseerd in elektromagnetische flowmeters en werkt constant aan technische verbeteringen en oplossingen voor iedere toepassing.