FAQ’s / Veelgestelde vragen over clamp-on ultrasone flowmeters

FAQ’s / Veelgestelde vragen over clamp-on ultrasone flowmeters2022-06-02T14:08:44+00:00
Hoe werken clamp-on ultrasone flowmeters?2022-06-07T14:43:04+00:00

Veelgestelde vragen - looptijdverschil meetprincipe ultrasone clamp-on flowmeting U-F-M | Ultrasonic Flow Management

U-F-M | Katronic KATflow clamp-on ultrasone flowmeters werken volgens het Transit-Time ultrasone principe. Dit betekent dat het looptijdverschil tussen het verzonden en ontvangen signaal wordt gemeten door de twee bijbehorende sensoren. Het is een efficiëntere manier om de flow te bepalen dan de meeste andere meetsystemen en levert een uiterst nauwkeurige meting.

De clamp-on sensoren worden aan de buitenkant van de buis of leiding geplaatst. Ze vangen ultrasone pulsen op door de buiswand heen. De vloeistof (of gas), die binnenin de buis stroomt, veroorzaakt tijdsverschillen, frequentieafwijkingen en fasescheiding in de ultrasone signalen. Deze worden door de flowmeter geëvalueerd en daarmee komt een zeer betrouwbare meting tot stand.

Het belangrijkste principe is dat geluidsgolven, die met de stroom meegaan, sneller stromen dan die tegen de stroom ingaan. Het verschil in de doorstroomtijd van deze signalen is direct evenredig aan de stroomsnelheid van de vloeistof.
Met behulp van in de flowmeter verwerkte elektronica worden elementen die de meting kunnen beïnvloeden, gecompenseerd (bijvoorbeeld flowprofiel, type vloeistof en buismateriaal).

Welke vloeistoffen zijn te meten met een clamp-on ultrasone flowmeter?2022-06-07T14:37:16+00:00

UFM | Katronic clamp-on ultrasone flowmeters worden ingezet voor het meten van een grote diversiteit aan elektrisch geleidende en niet-geleidende vloeistoffen, én vloeibare gassen.

Afhankelijk van de toepassing, kunnen de te meten vloeistoffen variëren van water, afvoerwater tot dranken, vloeibaar voedsel, shampoo, groente en oliën, hydro carbon koelmiddelen enz. Eigenlijk is er geen akoestiek geleidende vloeistof die onze  flowmeters niet kunnen meten.

Alcohol, benzol, carbon tetrachloride, diesel, ethanol, ethyl alcohol, ether, formaldehyde, glycol, isopropanol, methanol, melk, nafta, minerale – en plantaardige olie, koelvloeistof, tetra-chlorides, water, zout water, …. Dit is slechts een kleine greep uit alle vloeistoffen die u kunt meten met onze  flowmeters.

Welke materialen (buizen en leidingen) zijn geschikt voor ultrasone flowmetingen?2022-06-03T08:29:49+00:00

Clamp-on ultrasone flowmeters zijn geschikt voor alle normaal gebruikte buismaterialen, zowel ijzerhoudend, gelegeerd of van plastic.
Onze ultrasone flowmeters werken ook op buizen met een binnenbekleding, mits de buis akoestisch geleidend is en er geen luchtlagen zitten tussen de verschillende buismaterialen.

Staal, RVS, asbestcement, aluminium, koper, messing, lood, grijs gietwerk, nodulair gietijzer, nikkel, tin, titanium, glas, polyethylene, PVC, CPVC, acryl, …
Dit is slechts een kleine greep uit de mogelijk te meten buismaterialen met de flowmeters van U-F-M.

Hoe nauwkeurig werken clamp-on ultrasone flowmeters?2023-11-13T12:18:28+00:00

Voor volumetrische debietmetingen kunnen de U-F-M’s en Katronic’s KATflow flowmeters een onzekerheidsfactor bereiken van 1 tot 3 % op de meetwaarde, afhankelijk van de specifieke toepassing.

Om aan een nauwkeurigheid te komen van ongeveer 0,5 % is een on-site proceskalibratie nodig.

In het geval van stroomsnelheidsmetingen, bereiken de flowmeters een onzekerheidsfactor binnen 0,5 % van de gemeten waarde.

Hoe wordt een flowmeter geïnstalleerd?2022-06-07T13:44:56+00:00

De clamp-on ultrasone sensoren monteert u eenvoudig op de buitenkant van het buisoppervlak. Zo kunnen de U-F-M | Katronic flowmeters worden geïnstalleerd zonder de pijpleiding daarvoor open te moeten maken. Voor montage op de leiding gebruikt u speciale beugels of een montagerail.
Voor het waarborgen van een akoestische verbinding met de buis dient er een koppelpasta of een koppelgel te worden aangebracht aan de onderzijde van de sensoren. Voor de weergave van een goed signaal en een accurate meting, kan het nodig zijn om een ruwe of vuile buis aan de buitenkant te reinigen (i.v.m. optimaal contact tussen de sensoren en de buis).

Elk instrument uit onze KATflow-serie is uitgerust met een ‘Set-up wizard’ en een ‘Sensor Positioning Assistant’ die u stapsgewijs door het installatieproces leidt. Al binnen enkele minuten na het installeren en opzetten van de flowmeter beschikt u over de gewenste meetdata.

Is regelmatig onderhoud aan een flowmeter nodig?2022-06-07T13:34:57+00:00

U-F-M | Katronic clamp-on ultrasone flowmeters bevatten geen onderdelen die kunnen verslijten. Bovendien is de sensorbekabeling vervaardigd van roestvast staal ter voorkoming van corrosie. Hierdoor is onderhoud niet noodzakelijk.

Welke buisdiameters komen voor flowmetingen in aanmerking?2022-06-07T12:39:02+00:00

U-F-M | Katronic clamp-on ultrasone flowmeters hebben een buisdiameterbereik van 10mm  tot 6500 mm.

N.B. voor minder gangbare toepassingen ontwikkelen we maatwerk oplossingen.

Wat is de standaard kabellengte voor ultrasone sensoren?2022-06-07T12:23:30+00:00

De clamp-on ultrasone sensoren van onze KATflow serie zijn uitgerust met een kabellengte van 2,5 of 4 m, afhankelijk van het sensortype.

Extra verlengkabels tot een lengte van 200 meter zijn apart te bestellen.

Hoe programeer je een niet-standaard medium?2023-11-13T15:27:28+00:00

In de meeste van onze flowmeters is een ‘Library’ met standaard flowmeters geprogrammeerd. Als de te meten vloeistof niet in de lijst voorkomt, zijn er twee opties:

 1. Kies Water uit het menu. Dit lijkt misschien nutteloos, maar water heeft een goede gemiddelde set waarden voor de drie belangrijkste parameters die de flowmeter nodig heeft. Het gebruik van water voor een toepassing die niet op water is gebaseerd is misschien niet perfect, maar kan een set-up geven waarmee het toestel kan meten. N.B. rivierwater, afvalwater, rioolwater enz. zijn allemaal Water; het is alleen de vaste inhoud die varieert.
 2. Indien nauwkeuriger gegevens gewenst zijn voor de mediumparameters, selecteer Gebruiker uit de drop-down-lijst. De flowmeter zal vervolgens om drie reeksen gegevens vragen:
 • Kinematische viscositeit in mm²/s
 • Dichtheid in kg/m³
 • Medium C-snelheid in m/s

De C-snelheid van het medium is vaak een ongekend gegeven. In feite is het de geleidingssnelheid van een vloeistof naar ultrageluid. Achterin de handleiding bevindt zich een overzicht met niet-standaard media voor dit doel. Als de gegevens daar niet te vinden zijn, neem dan contact met ons op voor technische ondersteuning en advies.

Let op: alle handmatig ingevoerde vloeistofinformatie geldt alleen voor díe temperatuur.

Hebben clamp-on ultrasone flowmeters een kalibratiecertificaat?2022-06-07T12:19:17+00:00

Dankzij de ultrasone meettechniek is het niet noodzakelijk om flowmeters te kalibreren om de eerder vermelde nauwkeurigheid te bereiken.
Als u een kalibratiecertificaat wenst, kan dat additioneel worden besteld. Dit certificaat bevestigt dat de geleverde sensor en flowmeter accurate metingen geeft.

Kan een ultrasone flowmeter omgaan met luchtbellen en vaste stoffen?2022-06-03T10:26:19+00:00

De clamp-on ultrasone flowmeters uit onze KATflow-serie kunnen de volumeflow meten, óók als zich hier luchtbellen en vaste stoffen in bevinden tot 10%.

Kunnen ultrasone sensoren tegen vocht en kunnen ze worden ingegraven?2022-06-03T10:18:02+00:00

Alle U-F-M | Katronic clamp-on ultrasone sensoren hebben een minimale bescherming van IP66. Dit betekent dat ze geschikt zijn voor gebruik op ondergrondse leidingen en in open terrein waar ze worden blootgesteld aan regen.

N.B. Het is mogelijk de sensoren op te waarderen tot IP68. Dit maakt ze geschikt voor gebruik onderwater.

Hoe vaak moet de akoestische koppelpasta worden vervangen?2022-06-03T10:08:01+00:00

Eenmaal aangebracht bij de installatie, hoeft de koppelpasta niet meer te worden vervangen.

N.B. als het meetpunt wordt blootgesteld aan extreme condities, bijvoorbeeld zout water, is ons advies om de sensor eenmaal per jaar na te laten kijken.

Kunnen ultrasone flowmeters vloeibaar gas en lucht meten?2022-06-03T09:32:23+00:00

Zowel de debieten van vloeistoffen als die van gas kunnen worden gemeten, met behulp van verschillende soorten clamp-on ultrasone flowmeters.

Zie onze producten voor meer specifieke informatie.

Welke meeteenheden kan ik n.a.v. een flowmeting uitlezen?2022-06-03T09:22:17+00:00

Onze clamp-on ultrasone flowmeters kunnen de volgende data weergeven:

 • volume van de flow: m3/h, m3/min, m3/s, l/h, l/min, l/s, USgal/h (US
 • hoeveelheid: gallons per uur, USgal/min, USgal/s, bbl/d (vaten per dag), bbl/h, bbl/min, bbl/s
 • stromingssnelheid: m/s ft/s, inch/s
 • massaflow: g/s, t/h, kg/h, kg/min hoeveelheid
 • volume: m3, l, gal (US gallons), bbl
 • massa: g, kg, t
 • warmteflow: W, kW, Mw (alleen mogelijk met de warmte-hoeveelheid-meetoptie op KATflow 230, KATflow 100 en KATflow 150)
Hoe te meten bij verstoorde flow?2022-06-03T09:06:11+00:00

Dubbelkanaals flowmeters: voor de beste resultaten onder de slechtste stromingsomstandigheden.

Voorwaarde voor het installeren van een flowmeter is dat het instrument dáár wordt geplaatst waar de stroming (flow) stabiel is en niet wordt verstoord. Echter, in de realiteit is dat vaak moeilijk tot onmogelijk. Een storing in het stromingsprofiel is over het algemeen het gevolg van een verandering aan de leiding waar de vloeistof doorheen stroomt. Dit kan een verandering zijn van hoek of vlak in bochten, of een verandering van diameter door het plaatsen van een verloopstuk, een verdeler, een klep of een pomp. Dergelijke verstoringen zorgen ervoor dat ook het stromingsprofiel verandert, waarbij het punt van de maximale vloeistofsnelheid niet langer in het midden van de buis ligt.

Lokale wijzigingen in het stromingsprofiel van een leiding zullen problemen veroorzaken voor de meeste flowmeters die in hetzelfde gebied zijn geïnstalleerd. De oorzaak is dat er, ongeacht de gebruikte meettechniek, van wordt uitgegaan dat de flow wordt waargenomen op het punt van de snelste stroming en dat er geen andere externe invloeden in het spel zijn. De vraag is dan ook hoe kan worden geïdentificeerd wanneer er storingen in de flow optreden, om vervolgens een passende oplossing te bieden.

Wel dient hierbij te worden vermeld dat bepaalde meettechnieken meer immuun zijn voor dit effect dan andere. Coriolis debietmeters bijvoorbeeld, berekenen flow en dichtheid op basis van de trillingen van de interne buis in het meetinstrument zelf en worden als zodanig niet op dezelfde manier beperkt als andere instrumenten. Gebruikers van clamp-on flowmeters en vele andere apparaten, moeten rekening houden met het stromingsprofiel door te kijken naar een geschikte locatie voor het installeren van de meetapparatuur.

Richtlijnen voor het inzetten van dubbelkanaals ultrasone flowmeters om de meetresultaten te verbeteren onder niet-ideale installatieomstandigheden, vindt u in het via deze website te downloaden document.

Zie het technisch informatieblad ‘Dubbelkanaals flowmeting’.

Hoe controleer je de flow in een werkende installatie?2022-06-03T08:49:20+00:00

Flow meten in een werkende installatie

Mogelijke problemen:

 • Flow meten werkende installatieschommelingen in de zuigdruk
 • fluctuaties in de ontladingsdruk
 • schommelingen in het motorgeluid
 • fluctuaties in het motortoerental
 • fluctuaties in het gemeten geluidsniveau dBA en dBC

Om dergelijke problemen op te lossen, dienen er zoveel mogelijk meetgegevens te worden verzameld. Houd rekening met de mogelijkheid dat meer informatie nodig is om de initiële meting te controleren.

Installeer een clamp-on flowmeter om alle benodigde flow-informatie te verzamelen.

Vervolgens worden alle meetdata gecombineerd en kan het probleem worden opgelost.

Wat is een bi-directionele flowmeter?2023-11-13T13:59:58+00:00

Bi-directionele flowmeters zijn ideaal voor systemen waarbij de stroom in beide richtingen moet worden gemeten. Bijvoorbeeld het bewaken van pompprestaties, het meten van vloeistoffen in hydraulische circuits en voor koelsystemen.

Wat is de verwachte batterijduur van een draagbare flowmeter?2023-11-13T12:53:43+00:00

Zowel de KATflow 200 als de KATflow 230 werken tot 24 uur continu op een volledige lading. De debietmeters moeten in twaalf uur volledig zijn opgeladen. De bedrijfstijd van een draagbare debietmeter zou afnemen als het instrument met tussenpozen wordt gebruikt.

De KATflow 230 is uitgerust met twee 4-20 mA actieve uitgangen. Als deze zijn ingeschakeld zal de levensduur van de batterij afnemen. De uitgangen moeten worden uitgeschakeld in het input/output menu als ze niet worden gebruikt.

Indien een langere gebruiksduur is vereist, adviseren wij de KATflow 210. Het instrument heeft verschillende batterijconfiguraties beschikbaar en kan in drie verschillende meetmodi worden gebruikt om een zo lang mogelijke meting te verkrijgen. Huidige schattingen geven aan dat de KATflow 210 in zijn grootste capaciteit in staat moet zijn om meer dan drie maanden datalogging te verzorgen.

Alle Katronic flowmeters kunnen ook zonder netspanning worden gebruikt, zodat ze continu werken, ook al is het maar tijdelijk. Als een flowmeter niet aan de verwachte batterijprestaties voldoet, neem dan contact op voor aanvullend advies.

Check voor de batterijduur van onze andere portable meettoestellen de technische specificaties in de datasheets.

Ga naar de bovenkant