FAQ’s / Veelgestelde vragen over ultrasone clamp-on flowmeters2020-12-11T14:13:36+00:00
Hoe werken ultrasone clamp-on flowmeters?2020-12-11T14:30:00+00:00

Veelgestelde vragen - looptijdverschil meetprincipe ultrasone clamp-on flowmeting U-F-M | Ultrasonic Flow Management

U-F-M | Katronic KATflow ultrasone clamp-on flowmeters werken volgens het Transit-Time ultrasone principe. Dit betekent dat het looptijdverschil tussen het verzonden en ontvangen signaal wordt gemeten door de twee bijbehorende sensoren. Het is een efficiëntere manier om de flow te bepalen dan de meeste andere meetsystemen en levert een uiterst nauwkeurige meting.

De ultrasone clamp-on sensoren worden aan de buitenkant van de buis of leiding geplaatst. Ze vangen ultrasone pulsen op door de buiswand heen. De vloeistof (of gas), die binnenin de buis stroomt, veroorzaakt tijdsverschillen, frequentieafwijkingen en fasescheiding in de ultrasone signalen. Deze worden door de flowmeter geëvalueerd en daarmee komt een zeer betrouwbare meting tot stand.

Het belangrijkste principe is dat geluidsgolven, die met de stroom meegaan, sneller stromen dan die tegen de stroom ingaan. Het verschil in de doorstroomtijd van deze signalen is direct evenredig aan de stroomsnelheid van de vloeistof.
Met behulp van in de flowmeter verwerkte elektronica worden elementen die de meting kunnen beïnvloeden, gecompenseerd (bijvoorbeeld flowprofiel, type vloeistof en buismateriaal).

Welke vloeistoffen kan ik meten met ultrasone clamp-on flowmeters?2020-12-14T11:43:48+00:00

UFM | Katronic ultrasone clamp-on flowmeters worden ingezet voor het meten van een grote diversiteit aan elektrisch geleidende en niet-geleidende vloeistoffen, én vloeibare gassen.
Afhankelijk van de industrie, kunnen de te meten vloeistoffen variëren van water, afvoerwater tot dranken, vloeibaar voedsel, shampoo, groente en oliën, hydro carbon koelmiddelen en nog veel meer. Eigenlijk is er geen akoestiek geleidende vloeistof, die onze  flowmeters niet kunnen meten.

Alcohol, benzol, carbon tetrachloride, diesel, ethanol, ethyl alcohol, ether, formaldehyde, glycol, isopropanol, methanol, melk, nafta, minerale – en plantaardige olie, koelvloeistof, tetra-chlorides, water, zout water, ……
Dit is slechts een kleine greep uit alle vloeistoffen die u kunt meten met onze  flowmeters.

Welke materialen (buizen en leidingen) zijn geschikt voor ultrasone flowmetingen?2020-12-14T14:25:59+00:00

U kunt ultrasone clamp-on flowmeters gebruiken op alle normaal gebruikte buismaterialen, zowel ijzerhoudend, gelegeerd of plastic buismateriaal.
De ultrasone flowmeters werken ook op buizen met een binnenbekleding, mits de buis akoestisch geleidend is en er geen luchtlagen tussen de verschillende buismaterialen zitten.

Staal, RVS, asbestcement, aluminium, koper, messing, lood, grijs gietwerk, nodulair gietijzer, nikkel, tin, titanium, glas, polyethylene, PVC, CPVC, acryl, …
Dit is slechts een kleine greep uit de te meten buismaterialen, met de U-F-M | Katronic KATflow meters.

Hoe nauwkeurig werken ultrasone clamp-on flowmeters?2020-12-14T16:31:27+00:00

Voor ultrasone clamp-on flowmetingen, kunnen de U-F-M | Katronic flowmeters een onzekerheidsfactor aangeven van 1 tot 3% op de meetwaarde, afhankelijk van de toepassing. Om aan een nauwkeurigheid te komen van ongeveer 0,5% is een veldkalibratie nodig. In geval van flow-snelheidsmetingen, geven de flowmeters een onzekerheidsfactor aan van 0,5% van de gemeten waarde.

Hoe wordt een flowmeter geïnstalleerd?2020-05-12T12:23:44+00:00

De ultrasone clamp-on sensoren worden eenvoudig gemonteerd aan de buitenkant van het buisoppervlak. Zo kunnen de U-F-M | Katronic flowmeters geïnstalleerd worden zonder een opening te maken in de pijpleiding. De sensoren worden gemonteerd op de leiding, gebruikmakend van speciale beugels of een montagerail.
Bovendien wordt er een koppelpasta of een koppelpad aangebracht aan de onderzijde van de sensoren, die een akoestische verbinding met de buis kan waarborgen. Om een goed signaal en een accurate meting te kunnen weergeven, kan het nodig zijn om een ruwe of vuile buis aan de buitenkant te reinigen. Dit is van belang voor een goed contact tussen de sensoren en de buis.

Elk instrument van onze KATflow-serie is uitgerust met een ‘set-up wizard’ en een ‘sensor positioning assistant’ die u stapsgewijs door het installatieproces leidt, zodat u binnen enkele minuten na het installeren en opzetten van de flowmeter, over de juiste meetdata beschikt.

Is regelmatig onderhoud aan een flowmeter nodig?2020-12-15T15:41:26+00:00

U-F-M | Katronic ultrasone clamp-on flowmeters bevatten geen onderdelen die kunnen verslijten. Bovendien is de sensorbekabeling vervaardigd van roestvast staal wat corrosie voorkomt. Hierdoor is onderhoud niet noodzakelijk.

Welke buisdiameters komen voor flowmetingen in aanmerking?2020-12-15T15:49:38+00:00

De U-F-M | Katronic ultrasone clamp-on flowmeters hebben een buisdiameterbereik van 10mm  tot 6500 mm. Voor minder gangbare toepassingen ontwikkelden we speciale oplossingen.

Wat is de standaard kabellengte voor ultrasone sensoren?2020-12-15T15:55:15+00:00

De ultrasone clamp-on sensoren van de KATflow serie zijn uitgerust met een kabellengte van 2,5 of 4 m, afhankelijk van het sensortype. Extra verlengkabels tot een lengte van 200 meter zijn apart te bestellen.

Hebben ultrasone clamp-on flowmeters een kalibratiecertificaat?2021-01-20T11:18:05+00:00

Dankzij de ultrasone clamp-on meettechniek is het niet noodzakelijk om flowmeters te kalibreren om de eerder vermelde accuratesse te bereiken.
Als u een kalibratiecertificaat wenst, kan dat additioneel worden besteld. Dit certificaat bevestigt dat de geleverde sensor en flowmeter accurate metingen geeft zoals bovenstaand is aangegeven.

Kan een ultrasone flowmeter omgaan met luchtbellen en vaste stoffen?2020-12-16T09:36:13+00:00

De ultrasone clamp- on flowmeters uit onze KATflow-reeks kunnen de volumeflow meten, óók als hier luchtbellen en vaste stoffen in bevinden tot 10%.

Kunnen ultrasone sensoren tegen vocht en kunnen ze worden ingegraven?2020-12-16T09:51:02+00:00

Alle U-F-M | Katronic ultrasone clamp-on sensoren hebben een minimale bescherming van IP66. Dit betekent dat ze geschikt zijn om te gebruiken op ondergrondse leidingen en in open terrein waar ze zijn blootgesteld aan regen. Het is mogelijk de sensoren op te waarderen tot IP68. Dit maakt ze geschikt voor onderwatergebruik.

Hoe vaak moet de akoestische koppelpasta worden vervangen?2020-12-16T09:57:46+00:00

Eenmaal aangebracht bij de installatie, hoeft de koppelpasta niet meer te worden vervangen. Als het meetpunt wordt blootgesteld aan extreme condities, bijvoorbeeld zout water, adviseren wij u de sensor ieder jaar na te kijken.

Kunnen ultrasone flowmeters vloeibaar gas en lucht meten?2020-12-16T10:06:37+00:00

Ultrasone clamp-on flowmeters kunnen in een zowel in een versie speciaal voor vloeistoffen als in een versie voor gas worden geleverd.

Welke meeteenheden kan ik n.a.v. een flowmeting uitlezen?2020-12-16T10:20:42+00:00

U-F-M | Katronic ultrasone clamp-on flowmeters kunnen de volgende gegevens weergeven:

  • volume van de flow: m3/h, m3/min, m3/s, l/h, l/min, l/s, USgal/h (US
  • hoeveelheid: gallons per uur, USgal/min, USgal/s, bbl/d (vaten per dag), bbl/h, bbl/min, bbl/s
  • stromingssnelheid: m/s ft/s, inch/s
  • massaflow: g/s, t/h, kg/h, kg/min hoeveelheid
  • volume: m3, l, gal (US gallons), bbl
  • massa: g, kg, t
  • warmteflow: W, kW, Mw (alleen mogelijk met de warmte-hoeveelheid-meetoptie op KATflow 230, KATflow 100 en KATflow 150)
Hoe te meten bij verstoorde flow?2021-08-09T11:14:46+00:00

Dubbelkanaals flowmeters: voor de beste resultaten onder de slechtste stromingsomstandigheden.

Een voorwaarde voor het installeren van een flowmeter is dat het instrument dáár wordt geplaatst waar de stroming (flow) stabiel is en niet wordt verstoord. Dat is in de realiteit echter vaak moeilijk tot onmogelijk. Een storing in het stromingsprofiel is over het algemeen het gevolg van een verandering aan de leiding waardoor de vloeistof stroomt. Dit kan een verandering zijn van hoek of vlak in bochten, of een verandering van diameter door het plaatsen van een verloopstuk, een verdeler, een klep of een pomp. Dergelijke verstoringen zorgen ervoor dat ook het stromingsprofiel verandert, waarbij het punt van de maximale vloeistofsnelheid niet langer in het midden van de buis ligt.

Lokale wijzigingen in het stromingsprofiel van een leiding zullen problemen veroorzaken voor de meeste flowmeters die in hetzelfde gebied zijn geïnstalleerd. De oorzaak is dat er, ongeacht de gebruikte meettechniek, van wordt uitgegaan dat de flow wordt waargenomen op het punt van de snelste stroming en dat er geen andere externe invloeden in het spel zijn. De vraag is dan ook wat er kan gedaan kan worden om te identificeren wanneer er storingen in de flow optreden, om vervolgens een passende oplossing te bieden.

Wel dient hierbij te worden vermeld dat bepaalde meettechnieken meer immuun zijn voor dit effect dan andere. Coriolis-debietmeters bijvoorbeeld, berekenen flow en dichtheid op basis van de trillingen van de interne buis in het meetinstrument zelf en worden als zodanig niet op dezelfde manier beperkt als andere instrumenten. Gebruikers van clamp-on flowmeters, en vele andere apparaten, moeten rekening houden met het stromingsprofiel door te kijken naar een geschikte locatie voor het installeren van de meetapparatuur.

Richtlijnen voor het inzetten van dubbelkanaals ultrasone flowmeters om de meetresultaten te verbeteren onder niet-ideale installatieomstandigheden, vindt u in het via onze website te downloaden document.

Zie het technisch informatieblad ‘Dubbelkanaals flowmeting’.

Hoe controleer je de flow in een werkende installatie?2021-09-15T10:24:05+00:00

Flow meten in een werkende installatie

Voorkomende problemen:Flow meten werkende installatie
– schommelingen in de zuigdruk
– fluctuaties in de ontladingsdruk
– schommelingen in het motorgeluid
– fluctuaties in het motortoerental
– fluctuaties in het gemeten geluidsniveau dBA en dBC

Om dit soort problemen op te lossen, dienen er zoveel mogelijk meetgegevens te worden verzameld. Houd rekening met de mogelijkheid dat meer informatie nodig is om de initiële meting te controleren.

Installeer een clamp-on flowmeter om alle benodigde flowdetails te verzamelen.

Vervolgens worden alle meetdetails gecombineerd en dient de oplossing zich aan.

Ga naar de bovenkant