Er is een opmars gaande van ultrasone flowmeters in de glastuinbouw. Daar zijn goede redenen voor.

Om controle te houden over het waterverbruik en doorstroomcapaciteiten, groeit de behoefte aan snel en nauwkeurig meten. In het verleden werden hier vooral mechanische hulpmiddelen voor ingezet, zoals een propeller of een schoepenrad. Maar sinds zij hun intrede maakten in de glastuinbouw, winnen ultrasone flowmeters gestaag terrein. De voordelen van deze instrumenten ten opzichte van mechanische, rechtvaardigen de hogere aanschafkosten.

MECHANISCH VS. ULTRASOON

Mechanische meters werken op basis van bewegende delen in de waterstroom. Deze staan bloot aan slijtage en vervuiling, waardoor regelmatig onderhoud een must is. Desondanks gaat de nauwkeurigheid na verloop van tijd achteruit. Ultrasone meters hebben geen bewegende delen, maar werken op basis van geluidstrillingen. Dat betekent minder slijtage, minder vervuiling en minder onderhoud.
Vanwege die bewegende delen, geven mechanische meters de meest accurate resultaten bij een stabiele flow met zo min mogelijk turbulentie. In de ideale situatie bevindt de meter zich middenin een relatief lang stuk rechte leiding. Voor het inbouwen van dergelijke meters in bestaande systemen kan dat problematisch zijn. Ultrasone meters zijn veel compacter en daardoor eenvoudiger in te bouwen.

INVASIEF VS. NIET-INVASIEF

Mechanische meters zijn invasief. Bij bestaande systemen betekent dit dat het doorstroomproces moet worden onderbroken om de leiding open te maken en de meter te kunnen plaatsen. Daarmee samenhangende risico’s zijn onder andere obstructie en extra vervuiling in het leidingwerk, en lekkageverlies. Ultrasone meters zijn er inmiddels ook in niet-invasieve varianten. De externe montage van de sensoren maakt het mogelijk om vanaf de buitenkant van de leiding te meten. De voordelen: geen procesonderbrekingen, flexibiliteit bij het ontwerpproces van het watersysteem, geen risico op vervuiling, geen lekkages en er is geen herkalibratie nodig.

VEELZIJDIG

Nóg een argument om voor ultrasone meters te kiezen, is het gegeven dat deze standaard bi-directioneel kunnen meten, terwijl een propeller of schoepenrad alleen de heen- of terugstroom registreert. In uitgebreide watersystemen kan dit een besparing opleveren van één of enkele meters.
De technische veelzijdigheid van ultrasone meters maakt ze programmeerbaar voor diverse soorten output. Bovendien zijn ze voorzien van een Modbus-module om meerdere meters aan te koppelen. Hiermee is het mogelijk meer informatie real-time beschikbaar te maken.

TREND

De toename in populariteit van ultrasone meetapparatuur past in de trend van schaalvergroting, vergroting van kraanvakken en verduurzaming van het waterverbruik in de glastuinbouw. Telen in een gesloten kas met hergebruik van leidingwater en de verplichte zuivering van restwater, noodzaakt tot het nauwkeurig registreren van interne waterstromen. Vanuit dat oogpunt kunnen ook kleine verbeteringen tot flinke besparingen leiden.