METEN IS WETEN IS BESPAREN.

Koelinstallatie / Verwarmingsinstallatie metenUltrasone flowmeters maken snel en eenvoudig de capaciteit van uw verwarmings- of koelinstallatie inzichtelijk. Zonder de stroomprocessen te onderbreken zelfs.

De clamp-on sensoren meten de flow tot op 0,5% nauwkeurig en met behulp van de gepaarde PT100 temperatuursensoren wordt de ΔT bepaald.

Kostenefficiënt

Waar het gebruik van in-line flowmeters vaak een kostbare en tijdrovende aangelegenheid is, bieden ultrasone clamp-on flowmeters een innovatieve en duurzame oplossing voor het meten van koel-, vries-, en verwarmingssystemen. De aanschaf van dure instrumenten en het inbreuk maken op – of zelfs stilleggen van processystemen behoren met ultrasone debietmeters tot het verleden. Bovendien hoeft u geen rekening te houden met grote onzekerheden zoals onnauwkeurige resultaten of storingen tijdens het meten door bijvoorbeeld magnetiserende mineralen in het water.

Met behulp van de KATflow 150 of KATflow 230 meten wij nauwkeurig uw energieverbruik. Het overzicht van de metingen ontvangt u in een rapportageverslag.

Energieadvies op maat

Hoog energieverbruik? Weet u niet precies waar uw energie blijft? Waar en wanneer is uw piekverbruik? Ruwweg 30% van uw productiekosten spendeert u aan energie. Het inzichtelijk maken van de energiestromen binnen uw plant of gebouw is belangrijk, want wellicht is er een mogelijkheid om energie terug te winnen, restwarmte te gebruiken, het rendement te verbeteren, of op een andere manier te besparen op energiekosten.

Voorbeeld: stoomprocessen
Condensatie geeft veel restwarmte. Voor het meten van deze deelstroom is een elektromagnetische flowmeter geen optie, omdat het condensaat niet of nauwelijks elektrisch geleidend is. Een ultrasone clamp-on flowmeter, die geen inbreuk maakt in de leidingen, is echter uitstekend inzetbaar voor deze toepassing, zelfs tot 500° Celsius.

Zelf weten hoe te meten?

Met behulp onze apparatuur heeft u de mogelijkheid ook zélf uw energieverbruik inzichtelijk te maken. Wij verzorgen met veel plezier een uitgebreide training voor u en uw medewerkers.

Koelinstallatie - koelsysteem - ultrasone flowmeting | U-F-M b.v.

Waterzijdig inregelen met bijvoorbeeld de KATflow 200 | U-F-M b.v.