met niet-invasieve, clamp-on ultrasone flowmeters

Efficiëntie is de sleutel tot verantwoord en kosteneffectief energiebeheer. Of het nu gaat om het bereiken van meer met minder, of de uitgavenvermindering van financiële, menselijke of natuurlijke middelen; efficiëntie vraagt een weloverwogen aanpak.

GEBOUWEN EN EXPLOITATIEKOSTEN

We leven in een omgeving vol met gebouwen. Het energieverbruik dat gepaard gaat met het gewenste comfortniveau (van temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit) is vaak een grote kostenpost op de exploitatiebegroting van gebouwen. Hier komt de noodzaak van verantwoording en efficiëntie om de hoek kijken. Voor de stakeholders van elk gebouw is het van belang om inzicht te hebben in de tarieven, het energieverbruik en de efficiëntie van de geleverde output per eenheid inputenergie.

DE ROL VAN HVACR IN ENERGIEBEHEER

Een HVACR-systeem (Heating, Ventilation, AirConditioning and Refrigerating) genereert thermische energie en verspreidt deze door een afgesloten ruimte. Dankzij innovatieve technologie is het mogelijk om deze thermische energie nauwkeurig te meten. Deze meting staat bekend als BTU-meting (British Thermal Unit) en biedt diverse interessante voordelen:

 • real-time prestatiebewaking van apparatuur
 • submeting om specifieke verbruiksgebieden te identificeren
 • mogelijkheid om meerdere huurders in één gebouw rechtstreeks te factureren voor hun thermisch energieverbruik
 • monitoren en in balans brengen van energiestromen

HET BELANG VAN EEN BTU-METING

Een BTU-meting omvat het meten van de inlaat- en uitlaattemperaturen van warmteoverdrachtsvloeistoffen, samen met hun stroomsnelheid. Hoewel het principe eenvoudig is, kan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van meetgegevens sterk afhangen van de gebruikte meetmethoden en apparatuur. Daarnaast kan het toevoegen van extra instrumentatie aan een complex systeem extra onderhoud en kalibratie vereisen om de gewenste nauwkeurigheid en functionaliteit te behouden. Het doel van BTU-meting is echter het optimaliseren van prestatiedata en het minimaliseren van extra onderhoudslasten.

NIET-INVASIEVE BTU-METING MET CLAMP-ON ULTRASONE FLOWMETERS

Een oplossing die gelijktijdig de vloeistofstroom en temperatuur meet, is het gebruik van clamp-on ultrasone flowmeters. Deze instrumenten faciliteren het uitvoeren van de noodzakelijke berekeningen en leveren betrouwbare technische data. Kenmerkend voor de clamp-on flowmeter is de niet-invasieve aard van het instrument, wat betekent dat installatie mogelijk is, zonder de bestaande leidingen te openen. Andere voordelen van een clamp-on ultrasoon meetinstrument zijn:

 • traceerbare nauwkeurigheid van debiet- en temperatuurmetingen
 • eenvoudige installatie in nieuwe en bestaande systemen zonder verstoring van de werking
 • betrouwbare werking, zonder onderhoud
 • nauwkeurige metingen van bijna 0 tot maximale systeemflow
 • stabiele detectie zonder nulafwijking
 • op gebouwbeheersysteem afgestemd communicatieprotocol
 • grote data-opslagcache (in geval van communicatiestoring)
 • compatibel met gangbare uitvoersignalen zoals 4-20 mA

BETROUWBARE GEGEVENS OM EFFECTIEVE BESLISSINGEN TE NEMEN

Om doelgericht beslissingen te kunnen nemen, zijn betrouwbare gegevens onmisbaar. Het kiezen van de juiste instrumentatie is de belangrijkste stap op weg naar het verbeteren van een efficiënt energiebeheer. Met clamp-on ultrasone flowmeters kunnen HVACR-systemen nauwkeurig worden gemonitord en zijn gebouwbeheerders in staat om gefundeerd beslissingen te nemen en kosten te optimaliseren.

BTU-meting HVACR|gebouwenbeheer

KATflow 150 - enkel en dubbelkanaals clamp-on ultrasone flowmeter | BTU-meting

Draagbare flowmeters:

Vaste installatie flowmeters:

Inline flowmeters:

Druk flowmeters:

 • Remeha
 • Intergas
 • Werkendamse Verwarmingscentrale
 • JK Vloerverwarming
 • Rekon Installatietechniek
 • LG