Zowel de KATflow 200 als de KATflow 230 werken tot 24 uur continu op een volledige lading. De debietmeters moeten in twaalf uur volledig zijn opgeladen. De bedrijfstijd van een draagbare debietmeter zou afnemen als het instrument met tussenpozen wordt gebruikt.

De KATflow 230 is uitgerust met twee 4-20 mA actieve uitgangen. Als deze zijn ingeschakeld zal de levensduur van de batterij afnemen. De uitgangen moeten worden uitgeschakeld in het input/output menu als ze niet worden gebruikt.

Indien een langere gebruiksduur is vereist, adviseren wij de KATflow 210. Het instrument heeft verschillende batterijconfiguraties beschikbaar en kan in drie verschillende meetmodi worden gebruikt om een zo lang mogelijke meting te verkrijgen. Huidige schattingen geven aan dat de KATflow 210 in zijn grootste capaciteit in staat moet zijn om meer dan drie maanden datalogging te verzorgen.

Alle Katronic flowmeters kunnen ook zonder netspanning worden gebruikt, zodat ze continu werken, ook al is het maar tijdelijk. Als een flowmeter niet aan de verwachte batterijprestaties voldoet, neem dan contact op voor aanvullend advies.

Check voor de batterijduur van onze andere portable meettoestellen de technische specificaties in de datasheets.