VOOR CONDUCTIEVE VLOEISTOFFEN.

Elektromagnetische flowmetingDe elektromagnetische debietmeter is een veelgebruikt meetinstrument voor vloeistoffen op waterbasis die elektrisch geleidend/conductief* zijn. Bijvoorbeeld drinkwater, afvalwater, (in water opgeloste) chemicaliën, bier en slurries. Ze worden ook vaak ‘magnetisch inductieve doorstromingsmeters’ of ‘magmeters’ genoemd.

* Magmeters zijn niet geschikt voor koolwaterstoffen, gedestilleerd water, lucht, gassen, benzine en andere olieproducten. Voor de debietbepaling van deze stoffen bieden onze ultrasone flowmeters een interessant alternatief.

MAGNETISCHE INDUCTIE

Elektromagnetische flowmeters werken volgens van de Wet van Faraday: op basis van elektromagnetische inductie kan elektrische spanning worden opgewekt door een geleider in het magneetveld te bewegen. Bij een flowmeting is de vloeistof (of het gas) de geleider (σ >5 μS). Hoe hoger de stroomsnelheid van de vloeistof, hoe hoger de opgewekte spanning.

Een elektromagnetische flowmeter bestaat uit een buis met aan de binnenzijde een elektrisch isolerende laag van bijvoorbeeld rubber, PTFE, PFA of keramiek. Boven en onder zijn spoelen aangebracht die een gepulseerd magnetisch veld opwekken in de meetbuis. Op 2 posities recht tegenover elkaar zijn elektroden/sensoren aan de binnenzijde geplaatst, en wel zo dat de lijn loodrecht staat op de magnetische veldlijnen. Wanneer het te meten medium stroomt, wordt er een reactiespanning op de sensoren gemeten die proportioneel is met de snelheid van het medium.

Elektromagnetische flowmeting - systeem: sensor + converter

 • relatief kleine meetonzekerheid (0,2% )
 • geen obstructie in de flowmeter zelf
 • gering drukverval over de meter
 • geen bewegende delen
 • invasief (inbreuk in buis)
 • gevoelig voor het stromingsprofiel
 • niet geschikt voor koolwaterstoffen, gedestilleerd water, lucht, benzine en andere olieproducten

Elektromagnetische flowmeting - meetprincipe Faraday

COMPONENTEN ELEKTROMAGNETISCHE FLOWMETING.

Om een elektromagnetische flowmeting uit te kunnen voeren, heeft u altijd een sensor nodig in combinatie met een converter, ook wel omzetter genoemd. Houd bij de keuze van de converter rekening met de gewenste nauwkeurigheid, communicatieopties en power supply.

 • (afval)water
 • agrarisch
 • chemisch
 • gebouwbeheer
 • voeding & drank

Verricht u niet vaak genoeg flowmetingen om de benodigde apparatuur zelf aan te schaffen? Huur een elektromagnetische flowmeter per dag of per week. Voer de metingen zelf uit, óf laat het over aan onze service-engineers. Wij zijn u graag van dienst met technisch advies en support!