VCA. NOGEPA. HUET.

Veilig werken Voordat we uw locatie bezoeken, verstrekken we methodeverklaringen voor de servicewerkzaamheden en voeren we een LMRA risicobeoordeling uit in overeenstemming met de volgens VCA gestelde eisen.

Wij werken volgens het veiligheidsbeleid van de locatie en met alle noodzakelijke veiligheidsaccreditaties:

  • VCA
  • NOGEPA (Nederlandse Olie en GAS Exploratie en Productie Associatie)
  • HUET  (Helicopter Underwater Escape Training)

Niet-destructieve inspectie – efficiënt en veilig

U-F-M is gespecialiseerd in niet-invasieve flow- en niveaumetingen van vloeistoffen en gassen in leidingen en (opslag)tanks. Wij leveren ultrasone meetinstrumentatie, zowel portable als voor vaste opstellingen, ook geschikt voor ATEX-zones.

De sensoren worden aan de buitenkant op de buis of leiding geklemd. Het is dan ook niet nodig om de buis open te maken en het systeem af te sluiten. Dit betekent dat er geen onderbreking van uw productieproces nodig is en er ontstaat geen risico van verontreiniging of lekkages in de leidingen.

Ultrasone flowmetingen worden toegepast in een diversiteit aan situaties en industrieën. De externe montage van de clamp-on sensoren maakt dit een efficiënte en veilige methode.