EFFECTIEF WATERBEHEER.

Debietmeten, ook wel de doorstroming (flow) meten van een vloeistof per tijdseenheid, in open kanalen en deels gevulde leidingen is belangrijk ter ondersteuning van o.a. hydrologisch onderzoek, waterbeheer en rioolbeheer.

Er zijn diverse technieken om stroomsnelheden te meten. Als specialist in ultrasone meetoplossingen richten wij ons met name op de looptijdverschil-methode en de Doppler-methode. Bij beide principes wordt gemeten in een volledig gevulde en afgeloten tank, buis of leiding met behulp van één of twee ultrasone sensoren. Het grootste verschil tussen deze technieken is dat ze elk het best tot hun recht komen in tegengestelde situaties. Meer hierover >>

Voor het debietmeten in open kanalen en deels gevulde leidingen wordt gebruik gemaakt van het Area Velocity -principe.

Area Velocity

Area Velocity flowmeten is een beproefde technologie die zowel de oppervlakte van een vloeistofkanaal als de snelheid van de stroming meet. Deze meetmethode kan worden toegepast in zowel natuurlijke als kunstmatige waterlopen.

Een Area Velocity flowmeter heeft een onderdompelbare ultrasone sensor, die langdurig nauwkeurige debietmetingen mogelijk maakt. Voor de beste prestaties en een onderhoudsvrije werking moet deze robuuste sensor zorgvuldig worden gemonteerd op de bodem van een goot of een gedeeltelijk gevulde buis of leiding.

Het meetprincipe is gebaseerd op het uitzenden van ultrasone geluidsgolven en het registreren van de tijd die nodig is voor de weergave van de echo. Door deze tijd te meten en de afstand tussen de sensoren te kennen, bereken je de stromingssnelheid.

Debietmeten open kanalen en deels gevulde leidingen

UFM – AVFM

Flowmeter voor open kanalen en deels gevulde leidingen