MONITORING VANAF DE BUITENKANT

Wat houdt een ultrasone inspectie in?

Ultrasoon testen is een veel gebruikte, niet-destructieve methode voor de controle en inspectie van leidingen, opslagtanks en installaties. Met behulp van hoogfrequente geluidsgolven kunnen discontinuïteiten worden gedetecteerd in de doorstroming/capaciteit van het medium, en op of aan het oppervlak van het buismateriaal.

Wij meten clamp-on

U-F-M is gespecialiseerd in niet-destructieve clamp-on flowmetingen en inspecties. Met de clamp-on-methode is het mogelijk om vanaf de buitenkant van een leiding of buis te meten. Minder ingrijpend dan het inline inbouwen van een meetinstrument, sneller, goedkoper en bovendien zéér nauwkeurig. Onze clamp-on ultrasone meetsystemen worden toegepast in een enorme diversiteit aan situaties en industrieën; door waterschappen, maar ook in de petrochemie, als uitermate hygiënische toepassing in de farmaceutische industrie, voor metingen in energiecentrales, op booreilanden en meer.

Bekijk onze producten en zie welk meetinstrument geschikt is voor uw niet-destructieve ultrasone inspectie. Ook voor technisch advies kunt u bij ons terecht.

Offerte binnen één werkdag

Bij een processtilstand door onderhoudswerkzaamheden of een defect moet u snel kunnen schakelen, maar wel tegen passende tarieven. We streven ernaar om u binnen één werkdag de offerte toe te sturen.

Voorbeeld: inspectie hydranten

Aan de controle en certificering van hydranten (bluswater, brandkranen) worden steeds hogere eisen gesteld. Om er zeker van te zijn dat uw bluswaternetwerk voldoende capaciteit heeft en voldoet aan de wet- en regelgeving is het van belang met regelmaat debiet- ofwel capaciteitsmetingen uit te (laten) voeren.

Door middel van een ultrasoon inspectie met clamp-on sensoren heeft u snel een nauwkeurig inzicht in de capaciteit van uw bluswatervoorziening. Na de meting ontvangt u van ons een kalibratiecertificaat of een officiële certificering.