ULTRASONE FLOWMETERS VOOR WATERSCHAPPEN.

Flowmeter waterschappen – Bij het beheren van een omvangrijk waternetwerk, heeft u te maken met controles en debietmetingen van zeer diverse soorten en maten leidingen. Met onze clamp-on ultrasone flowmeters  klaart u deze klus zonder onderbreking van de watervoorziening.

Bij de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie, een pompstation of sectie van pijpleidingen kunnen in-line flowmeters – zoals elektromagnetische – een voor de hand liggende keuze zijn. Echter, op de bestaande, niet met meetinstrumenten uitgeruste pijpleidingen, en op locaties waar een bestaande in-line-meter niet functioneert, is een niet-invasieve ultrasone flowmeter in veel gevallen een interessant alternatief.

ONZE OPLOSSING: clamp-on ultrasone flowmeters

  • voor elke toepassing die de volledige waterstroom bevat; van schoon tot vuil water
  • voor metingen van industrieel afvalwater, waterbeheer, waterleidingnetwerken en debietmetingen als gevolg van milieu- en arbowetgeving
  • eenvoudige en snelle installatie
  • extern aangebracht: géén inbreuk in leidingen en géén procesonderbrekingen
  • kostenbesparend
  • meetservice op locatie

De sensoren van onze ultrasone flowmeters worden aan de buitenkant op de de buis of leiding geklemd (clamp-on). Het is dan ook niet nodig om de buis open te maken en het systeem af te sluiten. Dit betekent dat er geen onderbreking van uw stroom- of productieproces nodig is.

Niet-invasieve ultrasone flowmeters kunnen achteraf worden gemonteerd op leidingen van verschillende materialen en met een diameter variërend van 3 mm tot 6500 mm. Zonder kostbare veranderingen of aanpassingen in de specificatie van het meetinstrument. Kalibraties, nuldebietmetingen en specifieke buismaten behoren tot het verleden wanneer u gebruik maakt van deze meettechniek.

Doordat de buis of leiding dicht blijft bij de montage van een flowmeter, komt u niet in contact met de vervuilende of gevaarlijke inhoud van afvalwater. Er is geen kans op lekkage.

Met clamp-on ultrasone flowmeters zijn de aanschafkosten de enige kosten die u maakt. Terwijl in-line flowmeters extra kosten met zich meebrengen voor engineering, procesonderbrekingen, goed opgeleid personeel en alle bijkomstige accessoires (bouten, pakkingen, ringen enz.)

Concrete toepassingen zijn o.a.: monitoren waterleidingen en aanvoerlijnen, capaciteitsmetingen, sturing chemische doseringen, testen en controle klep en pomp, monitoren afval en waterkwaliteit, slibmetingen, controle en verificatie in-line flowmeters, detectie lekkage en verstopping, vergelijking voeding/retour, metingen afvoer, flow enquêtes enz.

Flowmeter waterschappen - KATflow 100
KATflow 100

Standaard vaste clamp-on ultrasone flowmeter

Flowmeter waterschappen - KATflow 150
KATflow 150

Geavanceerde vaste clamp-on ultrasone flowmeter

Flowmeter waterschappen - KATflow 200
KATflow 200

Mobiele clamp-on ultrasone flowmeter

Flowmeter waterschappen - KATflow 210
KATflow 210

Mobiele clamp-on ultrasone flowmeter