Voor volumetrische debietmetingen kunnen de U-F-M’s en Katronic’s KATflow flowmeters een onzekerheidsfactor bereiken van 1 tot 3 % op de meetwaarde, afhankelijk van de specifieke toepassing.

Om aan een nauwkeurigheid te komen van ongeveer 0,5 % is een on-site proceskalibratie nodig.

In het geval van stroomsnelheidsmetingen, bereiken de flowmeters een onzekerheidsfactor binnen 0,5 % van de gemeten waarde.