Voor clamp-on ultrasone flowmetingen, kunnen de U-F-M | Katronic flowmeters een onzekerheidsfactor aangeven van 1 tot 3% op de meetwaarde, afhankelijk van de toepassing.

Om aan een nauwkeurigheid te komen van ongeveer 0,5% is een veldkalibratie nodig.

In geval van flow-snelheidsmetingen, geven de flowmeters een onzekerheidsfactor aan van 0,5% van de gemeten waarde.