DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ONZE WEBSITE.

 
Op het gebruik van deze website (www.u-f-m.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Wij stellen de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Zo verrichten wij vrijwel dagelijks aanpassingen om de informatie volledig en actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat de informatie niet te allen tijde volledig, actueel en daarmee correct is. Ontwikkelingen kunnen immers snel gaan. Laat het ons daarom gerust weten als u denkt dat bepaalde informatie niet volledig, actueel of correct is door een reactie te sturen via ons contactformulier.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dus op eigen risico.

Gebruik van e-mail

Hoewel wij goed bereikbaar zijn per e-mail (wij streven ernaar altijd binnen één werkdag te reageren), kan de tijdige ontvangst of verwerking van e-mails nooit volledig worden gegarandeerd. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (op tijd) ontvangen of verwerken van e-mails. U doet er daarom verstandig aan om bij spoed een ontvangstbevestiging te verzoeken of na te bellen of uw e-mail in goede orde is ontvangen. Tenzij u ons uitdrukkelijk anders heeft geïnstrueerd, hanteren wij het door u aan ons bekend gemaakte e-mailadres als uw primaire contactadres. Het gebruik van e-mail is verbonden aan nadere voorwaarden. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring.

Hyperlinks

Onze website bevat enkele hyperlinks naar websites van derden om u snel en eenvoudig van relevante informatie te kunnen voorzien. Wij hebben logischerwijs geen zeggenschap over websites van derden en zijn ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Om deze reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden waarnaar wij verwijzen.

Intellectuele eigendomsrechten

Al onze publicaties en inhoud van onze website zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Verwijzing naar onze website door een hyperlink (koppeling) is toegestaan.