CLAMP-ON FLOWMETERS VOOR LAND- EN TUINBOUW.

Land en tuinbouwHet nauwkeurig meten en goed regelen van hoeveelheden water is belangrijk. Het bereik van de gebruikte watermeter moet overeenkomen met de capaciteiten van uw installatie.

Wilt u het waterverbruik bij irrigatie meten zonder de leidingen open te moeten maken? De oplossing hiervoor zijn clamp-on ultrasone flowmeters.

ONZE OPLOSSING. NIET-INVASIEVE FLOWMETERS.

  • voor elke toepassing die de volledige waterstroom bevat, van vuil tot schoon water
  • voldoet aan de milieuwetgeving
  • meetondersteuning voor ingenieurs op locatie
  • eenvoudige en snelle installatie
  • extern aangebracht: meten vanaf de buitenkant van de leiding of buis, géén procesonderbrekingen
  • kostenbesparend: binnen kort tijdsbestek diverse puntmetingen op verschillende locaties mogelijk

De sensoren van onze ultrasone flowmeters monteert u aan de buitenkant van de leiding (clamp-on). De buis wordt niet opengemaakt en is er geen noodzaak om de watertoevoer te stoppen. Dit betekent: géén onderbreking van uw bedrijfsprocessen, géén verlies van (vervuild) water en géén risico op lekkages. Bovendien bespaart u hiermee aanzienlijk op de kosten.

De ultrasone debietmeting is een relatief nieuwe meetmethode, die voor de agrarische sector een betaalbare keuze is gebleken. Onze flowmeters zijn gebruiksklaar en in elke positie te monteren, zelfs direct achter een bocht in de leiding. De behuizing bevat geen bewegende delen, omdat de meting op basis van geluidsgolven geschiedt. Tevens zijn onze flowmeters bi-directioneel waardoor ze in twee richtingen kunnen meten.

Met clamp-on ultrasone flowmeters zijn de enige kosten die u maakt de aanschafkosten. Terwijl in-line flowmeters extra kosten met zich meebrengen voor engineering, procesonderbrekingen, goed opgeleid personeel en alle bijkomstige accessoires (bouten, pakkingen, ringen enz.)

Verdroging is een toenemend probleem, zowel voor de land- en tuinbouw als voor de natuur. In droge perioden maakt u als teler gebruik van beregening, waarmee de beperkte voorraad grondwater verder wordt aangesproken. Door dit te controleren en te meten kunt u uw waterverbruik registreren. De overheid kan immers in zeer droge periodes beperkingen opleggen m.b.t. beregening.

Een ultrasone flowmeter meet de hoeveelheid verpompt water in een bepaalde tijdseenheid. Men spreekt hierbij ook wel over het meten van een debiet of volumestroom. Dit is nodig om te kunnen controleren of de rondpompcapaciteit wordt gehaald. Het is bovendien een belangrijk gegeven als u uw waterverbruik voor irrigatie op meerdere oogsten per jaar wilt afstemmen. Zonder nauwkeurig meten, is nauwkeurig inregelen een onbegonnen werk.

KATflow 100 - compacte ultrasone flowtransmitter vaste opstelling | U-F-M b.v.
KATFLOW 100

Standaard vaste clamp-on ultrasone flowmeter

Controle dieselverbruik schepen -KATflow 150 - vaste enkel en dubbelkanaals ultrasone flowmeter | U-F-M b.v.
KATFLOW 150

Geavanceerde vaste clamp-on ultrasone flowmeter

KATflow 200 - portable ultrasonic flowmeter | U-F-M b.v.
KATFLOW 200

Mobiele clamp-on ultrasone flowmeter

KATflow 210 - portable ultrasonic flowmeter | Ultrasonic Flow Managment
KATFLOW 210

Mobiele clamp-on ultrasone flowmeter