METEN BIJ VERSTOORDE FLOW.

Dubbelkanaals flowmeting – Een voorwaarde voor het installeren van een flowmeter is dat het instrument dáár wordt geplaatst waar de stroming (flow) stabiel is. In de realiteit komt deze situatie echter niet of nauwelijks voor.

Een storing in het stromingsprofiel is over het algemeen het gevolg van een verandering aan de leiding waardoor de vloeistof stroomt. Dit kan een verandering zijn van hoek of vlak in bochten, of een verandering van diameter door het plaatsen van een verloopstuk, een verdeler, een klep of een pomp. Dergelijke verstoringen zorgen ervoor dat ook het stromingsprofiel verandert, waarbij het punt van de maximale vloeistofsnelheid niet langer in het midden van de buis ligt.

Dubbelkanaals flowmeters voor de beste resultaten

Diverse van onze clamp-on ultrasone flowmeters hebben de optie om er tegelijkertijd twee paar sensoren op aan te sluiten. Dit geeft de mogelijkheid om ofwel twee leidingen tegelijk te meten, of als alternatief twee sets transducers op dezelfde pijpleiding te monteren.

Er zijn twee situaties waarin een dubbelkanaals flowmeting een voordeel kan zijn:
• wanneer het stromingsprofiel mogelijk wordt verstoord door bochten in de leiding of beperking in de stroming
• wanneer er behoefte is aan een hogere nauwkeurigheid

N.B. Bij het gebruik van een dubbelkanaals flowmeter – evenals vele andere toestellen – moet altijd rekening worden gehouden met het complete stromingsprofiel. Het bepalen van een geschikte locatie voor het installeren van de meetapparatuur is daarbij essentieel.

Richtlijnen dubbelkanaals flowmeting

Hoe dubbelkanaals ultrasone flowmeters kunnen worden ingezet om de meetresultaten te verbeteren onder niet-ideale installatieomstandigheden, staat beschreven in dit te downloaden document.