NIET-INVASIEVE ULTRASONE MEETTECHNIEK.

Transit-Time – Op het gebied van niet-invasieve (zonder inbreuk te doen in leiding of buis) ultrasone flowmetingen zijn TRANSIT-TIME en DOPPLER de twee meest gebruikte technieken. Beide methoden meten de stroming van het medium met behulp van sensoren die aan de buitenkant op de leiding of pijp worden geklemd. Het grootste onderlinge verschil is dat ze elk het best tot hun recht komen in tegengestelde situaties.

Transit-Time flowmeters werken met heldere vloeistoffen zoals water, olie en chemicaliën. Neem contact met ons op voor specifiek advies en informatie of deze methode het meest geschikt is voor uw toepassing.

Transit-Time portable flowmeter - KATflow 230

Transit-Time – de werking

Transit-Time (looptijdverschil) flowmeters meten de tijd die een ultrasoon signaal (geluidstrilling die niet waarneembaar is voor het menselijk gehoor) nodig heeft om in een diagonale lijn de overkant van een buis- of leidingwand te bereiken. Stroomopwaartse en stroomafwaartse tijdmetingen worden met elkaar vergeleken. Zonder stroming zou de looptijd gelijk zijn in beide richtingen. Mét stroming gaat het signaal sneller met de stroming mee en langzamer tegen de stroming in. Het gemeten tijdverschil is direct afhankelijk van de snelheid van het medium dat door de leiding of buis stroomt. Dit looptijdverschil is de relevante waarde om de doorstroomsnelheid van vloeistoffen en gassen inzichtelijk te maken.

Heldere vloeistoffen en gassen

Omdat de ultrasone signalen de buis moeten oversteken naar de ontvangende sensoren, mag het medium in de buis slechts een minimale concentratie van luchtbelletjes of vaste stoffen bevatten (< 30%). Bij een hogere concentratie worden de hoogfrequente trillingen gedempt en daardoor te zwak om de overkant van de buiswand te bereiken. In dat geval adviseren wij u te kiezen voor een doppler flowmeting.

Twee sensoren

Om een bi-directionele ultrasone flowmeting tot stand te kunnen brengen, leveren wij onze Transit-Time flowmeters altijd met twee sensoren. Beide sensoren kunnen zowel signalen verzenden als ontvangen.

Zeer nauwkeurig (0,5 – 1%)

Met de huidige generatie Transit-Time flowmeters worden resultaten behaald met 0,5 – 1% nauwkeurigheid op de actuele waarde.

Breed toepasbaar

Transit-Time flowmeters zijn geschikt voor leidingen en buizen van verschillende materialen (ook dubbelwandig) en met een diameter variërend van 3 mm tot 6500 mm.
Toepassingen: drinkwater, koelwater, water- / glycol-oplossingen, hydraulische olie, stookolie en chemicaliën.