MOBIELE DEBIETMETERS VOOR WATER.

Portable water flow meter Bij het beheren van een omvangrijk industrieel leidingnetwerk, heeft u te maken met controles en debietmetingen van zeer diverse soorten en maten leidingen. Met een portable flowmeter klaart u deze klus zonder onderbreking van de stroomprocessen.

Bij de bouw van een nieuw transportnetwerk voor vloeistoffen kunnen invasieve debietmeters – zoals elektromagnetische – een voor de hand liggende keuze zijn. Echter, op de bestaande, niet met meetinstrumenten uitgeruste leidingen, en op locaties waar een bestaande in-line-meter niet functioneert, is een clamp-on ultrasone flowmeter in veel gevallen een rendabeler alternatief.

ONZE OPLOSSING: clamp-on ultrasone flowmeters

  • voor elke toepassing die de volledige vloeistofstroom bevat
  • voor metingen van industriële stroomprocessen
  • eenvoudige en snelle installatie
  • extern aangebracht: géén inbreuk in leidingen en géén procesonderbrekingen
  • kostenbesparend
  • meetondersteuning op locatie

De sensoren van een portable water flow meter worden aan de buitenkant op de de buis of leiding geklemd (clamp-on). Het is dan ook niet nodig om de buis open te maken en het systeem af te sluiten. Dit betekent dat er geen onderbreking van uw stroom- of productieproces nodig is.

Clamp-on ultrasone flowmeters kunnen achteraf worden gemonteerd op leidingen van verschillende materialen en met een diameter variërend van 3 mm tot 6500 mm. Zonder kostbare veranderingen of aanpassingen in de specificatie van het meetinstrument. Bovendien behoren kalibraties, nuldebietmetingen en specifieke buismaten tot het verleden wanneer u gebruik maakt van deze meettechniek.

Doordat de buis of leiding dicht blijft bij de montage van een debietmeter, komt u niet in contact met de gevaarlijke inhoud van afvalwater. Er is geen kans op lekkage.

Met clamp-on ultrasone flowmeters zijn de enige kosten die u maakt de aanschafkosten. Terwijl in-line flowmeters extra kosten met zich meebrengen voor engineering, procesonderbrekingen, goed opgeleid personeel en alle bijkomstige accessoires (bouten, pakkingen, ringen enz.)

Concrete toepassingen zijn o.a.: monitoren waterleidingen en aanvoerlijnen, capaciteitsmetingen, sturing chemische doseringen, testen en controle klep en pomp, monitoren afval en waterkwaliteit, slibmetingen, controle en verificatie in-line flowmeters, detectie lekkage en verstopping, vergelijking voeding/retour, metingen afvoer, flow enquêtes enz.

Debietmeting in vloeistof - KATflow 150
KATflow 150

Geavanceerde vaste clamp-on ultrasone flowmeter

Debietmeting in vloeistof - KATflow 200
KATflow 200

Mobiele clamp-on ultrasone flowmeter

Debietmeting in vloeistof - KATflow 210
KATflow 210

Mobiele clamp-on ultrasone flowmeter

Debietmeting in vloeistof - KATflow 230
KATflow 230

Portable dubbelkanaals clamp-on flowmeter