Aangetoond voordeel van bidirectionele ultrasone flowmetingen ten opzichte van elektromagnetische metingen.  

Katronic’s geavanceerde clamp-on stroommeter, de KATflow 150, heeft goedkeuring verkregen via het MCERTS-schema van de Britse Environment Agency. Dit certificaat geldt voor het nauwkeurig meten van effluent en andere afvalwaterstromen in industriële en afvalwaterbedrijfstoepassingen, na onderwerping aan een uitgebreid testprogramma  zowel in laboratoria als op locaties.

WAT IS MCERTS?

Bedrijven die afvalstoffen lozen in de lucht, riolen, rivieren of de zee, zijn onderhevig aan overheidscontroles die limieten stellen aan de uitstoot van verontreinigende stoffen. In Engeland en Wales worden deze niveaus goedgekeurd door de Environment Agency (EA), waarbij stroming een van de te meten parameters is. Om ervoor te zorgen dat de effluentstroom correct wordt gemeten, moeten meetinstrumenten en lozingsinstallaties worden goedgekeurd via het MCERTS (Monitoring Certification Scheme)-proces van de EA. Hoewel MCERTS al vele jaren geldt voor industriële effluentlozingen, wordt het steeds vaker toegepast in de normen van grote water- en afvalwaterbedrijven, waarbij stroming wordt gemeten naar rioolwaterzuiveringsinstallaties en bij de eindlozing.

HOE WORDT MCERTS CERTIFICERING BEHAALD?

Om aan de norm te voldoen, doorliep Katronic een drievoudig test- en goedkeuringsproces, inclusief een fabrieksinspectie en uitgebreide laboratoriumtests bij WRC, een toonaangevend onderzoekscentrum voor water en afvalwater in het VK. Nauwkeurigheden werden gemeten gedurende meerdere dagen in diverse pijpmaterialen, -diameters en temperaturen. Na deze uitdagingen kon de KATflow 150 doorgaan naar de derde fase; een veldtest tegen een bestaande MCERTS-gecertificeerde meter om prestaties onder praktijkomstandigheden te bevestigen.

MCERTS PRAKTIJKTEST

In een afvalwaterapplicatie bij een groot water- en afvalwaterbedrijf in Engeland werd de KATflow 150 getest op een verticale buis. Elke 15 minuten werden tijdstempelgegevens verzameld en vergeleken met een eveneens op de buis geïnstalleerde elektromagnetische flowmeter. Hoewel de ‘onmiddellijke’ metingen nauwkeurig overeenkwamen met de referentiemeter, registreerde de KATflow 150 consistent een lager totaal debiet over een periode van 24 uur. De oorzaak hiervan is dat de flowmeter van Katronic bidirectioneel meet, terwijl de elektromagnetische meter alleen in de voorwaartse richting meet en hierdoor omgekeerde stroming miste bij het stoppen van de flow. Met deze nauwkeurigheid kon de KATflow 150 de exploitant helpen geld te besparen in het geval van kostenverbonden stroming, wat met de elektromagnetische meter niet lukte.

MCERTS CERTIFICERING VOOR DE KATFLOW 150

Resultaten van fabrieksinspecties, veld- en laboratoriumtests werden verzameld en voorgelegd aan de keurende autoriteit, de CSA Group. Het MCERTS-certificaat is medio 2023 afgegeven aan Katronic. Een tijdrovend proces, maar waardevol en een sterke bevestiging van de kwaliteit en nauwkeurigheid van Katronic’s clamp-on meetinstrumenten.

N.B. MCERTS is gebaseerd op BS EN 17694-2 – Hydrometry, dat minimumnormen definieert voor meetinstrumenten in gesloten leidingen.

MCERTS logo

KATflow 150 - vaste enkel en dubbelkanaals ultrasone flowmeter | U-F-M b.v.

Dit artikel is geschreven en eerder gepubliceerd door Katronic™ 

U-F-M is in Nederland exclusief verdeler en distributeur voor Katronic. Dit Engelse bedrijf is sinds jaar en dag gespecialiseerd in de ontwikkeling van ultrasone flowmeters. Een betrouwbare partner die uitstekende service en kwaliteit levert met referenties in alle mogelijke sectoren.

Katronic KATflow 150 | clamp-on flowmeter voor vaste opstellingen

De zeer geavanceerde KATflow 150 is geschikt voor het meten van alle soorten vloeistoffen. Van eenvoudige waterflowmetingen tot energiestroombewaking en geautomatiseerde procesregeling.

Het tweekanaals model biedt de mogelijkheid om simultaan twee onafhankelijke metingen te verrichten, of het installeren van twee paar sensoren op een enkele buis voor locaties waar de stromingscondities niet ideaal zijn.

Contacteer onze specialisten voor informatie m.b.t. flowmetingen in relatie tot waterbeheer.

KATflow 150 - vaste enkel en dubbelkanaals ultrasone flowmeter | U-F-M b.v.