• Phone: +31 (0)165 855 655
  • Email Address: info@u-f-m.nl
Language: U-F-M Nederland U-F-M English U-F-M Germany

LAND & TUINBOUW.

Land en tuinbouw – Voor de land en tuinbouw  is het nauwkeurig meten en goed regelen van hoeveelheden water belangrijk. Het bereik van de gebruikte watermeter moet overeenkomen met de capaciteiten van uw installatie.

Wilt u het waterverbruik bij irrigatie meten zonder inbreuk te maken op de leiding? De oplossing hiervoor zijn ultrasone flowmeters.

Land en tuinbouw met ultrasone flowmeter debietmeter | U-F-M | Ultrasonic FLow Management

ONZE OPLOSSING VOOR LAND EN TUINBOUW. ULTRASONE CLAMP-ON FLOWMETERS.

  • voor elke toepassing die de volledige waterstroom bevat; van vuil tot schoon water
  • voor metingen van industrieel afvalwater, waterbeheer en debietmetingen als gevolg van milieuwetgeving
  • extern aangebracht: géén inbreuk op leidingen en géén procesonderbrekingen
  • kostenbesparend

Nauwkeurig meetbereik

Een flowmeter meet in een leiding of buis de hoeveelheid verpompt water in een bepaalde tijdseenheid. Men spreekt hierbij ook wel over het meten van een debiet of volumestroom. Dit is nodig om te kunnen controleren of de rondpompcapaciteit wordt gehaald. Het is bovendien een belangrijk gegeven als u uw waterverbruik voor irrigatie op meerdere oogsten per jaar wilt afstemmen. Zonder nauwkeurig meten, wordt nauwkeurig inregelen een onbegonnen werk.

Ultrasoon meten waterverbruik land en tuinbouw

De ultrasone debietmeting is een relatief nieuwe meetmethode, die voor de agrarische sector een betaalbare keuze is gebleken. Onze flowmeters zijn gebruiksklaar (geen instellingen nodig) en in elke positie te monteren, zelfs direct na een bocht in de leiding. De behuizing bevat geen bewegende delen, omdat de meting op basis van geluidsgolven geschiedt. Tevens zijn onze flowmeters bi-directioneel waardoor ze in twee richtingen kunnen meten.

Géén procesonderbrekingen

De sensoren van de door U-F-M geleverde flowmeters monteert u aan de buitenkant van de leiding. De buis wordt niet opengemaakt en is er geen noodzaak om de watertoevoer te stoppen. Dit betekent: géén onderbreking van uw bedrijfsprocessen, géén verlies van (vervuild) water en géén risico op lekkages. Bovendien bespaart u hiermee aanzienlijk op kosten.

Verdroging – controleren waterverbruik

Verdroging is een toenemend probleem, zowel voor de land en tuinbouw als voor de natuur. In droge perioden maakt u als teler gebruik van beregening, waarmee de beperkte voorraad grondwater verder wordt aangesproken. Door dit te controleren en te meten kunt u uw waterverbruik registreren. De overheid kan immers in zeer droge periodes beperkingen opleggen aan beregening.

TOEPASSINGEN LAND EN TUINBOUW.

Toepassingen KATflow 100 en 150 (vast):

• monitoren  waterleidingen en aanvoerlijnen
• sturing chemische doseringen
• controle klep en pomp
• monitoren afval en waterkwaliteit
• slibmetingen

Meer informatie over de KATflow 100 en de KATflow 150

Toepassingen KATflow 200 / 210 en 230 (portable):

• controle en verificatie in-line flowmeters
• testen en controleren klep en pomp
• detectie lekkage en verstopping
• vergelijking voeding / retour
• metingen afvoer
• flow enquêtes

Meer informatie over de KATflow 200 (portable)
Meer informatie over de KATflow 210 (portable)
Meer informatie over de KATflow 230 (portable)

VOORDELEN.

  • eenvoudige en snelle installatie
  • meetondersteuning voor ingenieurs op locatie
  • kostenbesparing werkuren: door puntmetingen op verschillende locaties binnen een kort tijdsbestek uit te voeren.

FOTO’S.

ULTRASONE FLOWMETER HUREN?

Verricht u niet vaak genoeg flowmetingen om de benodigde apparatuur zelf aan te schaffen? Huur bij ons een ultrasone flowmeter per dag of per week. Voer de metingen zelf uit, óf laat het over aan onze service-engineers.

Wij zijn u graag van dienst met technisch advies en support.

 

#ultrasoneflowmeter | U-F-M voor verkoop, verhuur en service van ultrasone clamp-on flowmeters