CLAMP-ON FLOWMETERS VOOR BLUSWATER.

Hydrant testenAan de controle en certificering van hydranten (bluswater, brandkranen) worden steeds hogere eisen gesteld. Om er zeker van te zijn dat uw bluswaternetwerk voldoende capaciteit heeft en voldoet aan de wet- en regelgeving is het van belang met regelmaat debiet- ofwel capaciteitsmetingen uit te (laten) voeren.

Door middel van een ultrasone flowmeting heeft u snel een nauwkeurig inzicht in de capaciteit van uw bluswatervoorziening. Na de meting ontvangt u van ons een certificaat met de onderhoudsgegevens.

ONZE OPLOSSING: periodiek hydrant testen d.m.v. ultrasone capaciteitsmeting

  • ultrasone flowmeting bij u op locatie
  • snel nauwkeurig inzicht in de capaciteit van uw hydranten
  • clamp-on; we meten vanaf de buitenkant van leidingen en buizen
  • optioneel: na afloop ontvangt u de kalibratierapportage / officiële certificering

In de gebruiksvergunning of polisvoorwaarden staat voorgeschreven dat de capaciteit van uw bluswaterinstallatie periodiek moet worden gemeten. De capaciteitseisen zijn 30, 60, 90 en 120 m³/uur. De Arbowet schrijft bovendien voor dat brandkranen en blussystemen jaarlijks op een goede werking moeten worden gecontroleerd (artikel 7.4a). Door regelmatig een capaciteitsmeting uit te laten voeren, heeft en houdt u een betrouwbaar blussysteem.

De watertoevoer en de waterleidingen zijn de basis van het blussysteem. Tijdens een capaciteitsmeting meten wij de doorstroming van het water per tijdseenheid. Dat doen we op iedere leiding of buis van buitenaf, dus zonder de leiding of buis open te maken. Met behulp van clamp-on ultrasone flowmeters klaren we de klus snel, efficiënt en uiterst nauwkeurig.

Doordat de buis of leiding van uw blussysteem dicht blijft bij de montage van een clamp-on ultrasone flowmeter, is er geen kans op lekkages en kunt u er zelfs tijdens de capaciteitsmeting op vertrouwen dat uw hydranten goed werken.

  • BP
  • Chemelot
  • Botlek