CLAMP-ON FLOWMETERS VOOR WATERBEHEER.

Flowmeting afvalwaterBij het beheren van een omvangrijk waterleidingnetwerk, heeft u te maken met controles en flowmetingen van zeer diverse soorten en maten leidingen. Met onze ultrasone clamp-on flowmeters klaart u deze klus zonder onderbreking van de watervoorziening.

Bij de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie, een pompstation of sectie van pijpleidingen kunnen in-line flowmeters – zoals elektromagnetische – een voor de hand liggende keuze zijn. Echter, op de bestaande, niet met meetinstrumenten uitgeruste pijpleidingen, en op locaties waar een bestaande in-line-meter niet functioneert, is een ultrasone clamp-on flowmeter in veel gevallen een rendabeler alternatief.

ONZE OPLOSSING: ultrasone clamp-on flowmeters

  • voor elke toepassing die de volledige waterstroom bevat; van schoon tot vuil water
  • voor metingen van industrieel afvalwater, waterbeheer, waterleidingnetwerken en debietmetingen als gevolg van milieu- en arbowetgeving
  • eenvoudige en snelle installatie
  • extern aangebracht: géén inbreuk in leidingen en géén procesonderbrekingen
  • kostenbesparend
  • meetservice op locatie

De sensoren van onze ultrasone clamp-on flowmeters worden aan de buitenkant op de de buis of leiding geklemd. Het is dan ook niet nodig om de buis open te maken en het systeem af te sluiten. Dit betekent dat er geen onderbreking van uw stromings- of productieproces nodig is.

De ultrasone clamp-on flowmeters kunnen achteraf worden gemonteerd op leidingen van verschillende materialen en met een diameter variërend van 3 mm tot 6500 mm. Dit kan worden gerealiseerd zonder kostbare veranderingen of aanpassingen in de specificatie van het meetinstrument. Bovendien behoren kalibraties, nuldebietmetingen en specifieke buismaten tot het verleden wanneer u gebruik maakt van deze meettechniek.

Doordat de buis of leiding dicht blijft bij de montage van een flowmeter, komt u niet in contact met de gevaarlijke inhoud van afvalwater. Er is geen kans op lekkage.

Met ultrasone clamp-on flowmeters zijn de enige kosten die u maakt de aanschafkosten. Terwijl in-line flowmeters extra kosten met zich meebrengen voor engineering, procesonderbrekingen, goed opgeleid personeel en alle bijkomstige accessoires (bouten, pakkingen, ringen enz.)

Concrete toepassingen zijn o.a.: monitoren waterleidingen en aanvoerlijnen, capaciteitsmetingen, sturing chemische doseringen, testen en controle klep en pomp, monitoren afval en waterkwaliteit, slibmetingen, controle en verificatie in-line flowmeters, detectie lekkage en verstopping, vergelijking voeding/retour, metingen afvoer, flow enquêtes enz.

Flowmeting afvalwater - KATflow 100 - ultrasone flowmeter
KATflow 100

Standaard vaste ultrasone clamp-on flowmeter

Flowmeting afvalwater - KATflow 150 - ultrasone flowmeter
KATflow 150

Geavanceerde vaste ultrasone clamp-on flowmeter

Flowmeting afvalwater - KATflow 200 - ultrasone flowmeter
KATflow 200

Mobiele ultrasone clamp-on flowmeter

Flowmeting afvalwater - KATflow 210 - ultrasone flowmeter
KATflow 210

Mobiele ultrasone clamp-on flowmeter