BLUSWATER METEN.

Brandkranen en blussystemenAan de controle en certificering van bluswater (hydranten, brandkranen) worden steeds hogere eisen gesteld. Om er zeker van te zijn dat uw bluswaternetwerk voldoende capaciteit heeft en voldoet aan de wet- en regelgeving is het van belang met regelmaat flow- ofwel capaciteitsmetingen uit te (laten) voeren.

ONZE OPLOSSING: periodiek bluswater meten op locatie

  • ultrasone flowmeters voor een uiterst nauwkeurig inzicht in de capaciteit van uw bluswatervoorziening
  • clamp-on; geen inbreuk in leidingen en buizen
  • na afloop van de meting ontvangt u de kalibratierapportage of officiële certificering

Periodieke capaciteitsmeting bluswater

In de gebruiksvergunning of polisvoorwaarden staat voorgeschreven dat de capaciteit van uw bluswaterinstallatie periodiek moet worden gemeten. De capaciteitseisen zijn 30, 60, 90 en 120 m³/uur. De Arbowet schrijft bovendien voor dat brandkranen en blussystemen jaarlijks op een goede werking moeten worden gecontroleerd (artikel 7.4a). Door regelmatig een capaciteitsmeting uit te laten voeren, heeft en houdt u een betrouwbaar blussysteem.

Clamp-on bluswater meting

De watertoevoer en de waterleidingen zijn de basis van het blussysteem. Daarom meten wij tijdens een flowmeting de doorstroming van het water per tijdseenheid. Dat doen we op iedere leiding of buis van buitenaf, dus zonder inbreuk in de leiding of buis. Met behulp van ultrasone clamp-on flowmeters klaren we de klus snel, efficiënt en uiterst nauwkeurig. In verband met de veiligheid van uw personeel en uw bedrijf moet u er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat deze systemen goed werken.

  • BP
  • Chemelot
  • Botlek

Verricht u niet vaak genoeg capaciteitsmetingen om de benodigde apparatuur zelf aan te schaffen? Huur bij ons een flowmeter per dag of per week. Voer de metingen zelf uit, óf laat het over aan onze service-engineers. Wij zijn u graag van dienst met technisch advies en support.