Eenmaal aangebracht bij de installatie, hoeft de koppelpasta niet meer te worden vervangen.

N.B. als het meetpunt wordt blootgesteld aan extreme condities, bijvoorbeeld zout water, is ons advies om de sensor eenmaal per jaar na te laten kijken.