In de meeste van onze flowmeters is een ‘Library’ met standaard flowmeters geprogrammeerd. Als de te meten vloeistof niet in de lijst voorkomt, zijn er twee opties:

  1. Kies Water uit het menu. Dit lijkt misschien nutteloos, maar water heeft een goede gemiddelde set waarden voor de drie belangrijkste parameters die de flowmeter nodig heeft. Het gebruik van water voor een toepassing die niet op water is gebaseerd is misschien niet perfect, maar kan een set-up geven waarmee het toestel kan meten. N.B. rivierwater, afvalwater, rioolwater enz. zijn allemaal Water; het is alleen de vaste inhoud die varieert.
  2. Indien nauwkeuriger gegevens gewenst zijn voor de mediumparameters, selecteer Gebruiker uit de drop-down-lijst. De flowmeter zal vervolgens om drie reeksen gegevens vragen:
  • Kinematische viscositeit in mm²/s
  • Dichtheid in kg/m³
  • Medium C-snelheid in m/s

De C-snelheid van het medium is vaak een ongekend gegeven. In feite is het de geleidingssnelheid van een vloeistof naar ultrageluid. Achterin de handleiding bevindt zich een overzicht met niet-standaard media voor dit doel. Als de gegevens daar niet te vinden zijn, neem dan contact met ons op voor technische ondersteuning en advies.

Let op: alle handmatig ingevoerde vloeistofinformatie geldt alleen voor díe temperatuur.