Dubbelkanaals flowmeters: voor de beste resultaten onder de slechtste stromingsomstandigheden.

Voorwaarde voor het installeren van een flowmeter is dat het instrument dáár wordt geplaatst waar de stroming (flow) stabiel is en niet wordt verstoord. Echter, in de realiteit is dat vaak moeilijk tot onmogelijk. Een storing in het stromingsprofiel is over het algemeen het gevolg van een verandering aan de leiding waar de vloeistof doorheen stroomt. Dit kan een verandering zijn van hoek of vlak in bochten, of een verandering van diameter door het plaatsen van een verloopstuk, een verdeler, een klep of een pomp. Dergelijke verstoringen zorgen ervoor dat ook het stromingsprofiel verandert, waarbij het punt van de maximale vloeistofsnelheid niet langer in het midden van de buis ligt.

Lokale wijzigingen in het stromingsprofiel van een leiding zullen problemen veroorzaken voor de meeste flowmeters die in hetzelfde gebied zijn geïnstalleerd. De oorzaak is dat er, ongeacht de gebruikte meettechniek, van wordt uitgegaan dat de flow wordt waargenomen op het punt van de snelste stroming en dat er geen andere externe invloeden in het spel zijn. De vraag is dan ook hoe kan worden geïdentificeerd wanneer er storingen in de flow optreden, om vervolgens een passende oplossing te bieden.

Wel dient hierbij te worden vermeld dat bepaalde meettechnieken meer immuun zijn voor dit effect dan andere. Coriolis debietmeters bijvoorbeeld, berekenen flow en dichtheid op basis van de trillingen van de interne buis in het meetinstrument zelf en worden als zodanig niet op dezelfde manier beperkt als andere instrumenten. Gebruikers van clamp-on flowmeters en vele andere apparaten, moeten rekening houden met het stromingsprofiel door te kijken naar een geschikte locatie voor het installeren van de meetapparatuur.

Richtlijnen voor het inzetten van dubbelkanaals ultrasone flowmeters om de meetresultaten te verbeteren onder niet-ideale installatieomstandigheden, vindt u in het via deze website te downloaden document.

Zie het technisch informatieblad ‘Dubbelkanaals flowmeting’.