ULTRASOON FLOWMETEN. DOPPLER TECHNIEK.

Doppler debietmetingOp het gebied van niet-invasieve (zonder inbreuk te doen in leiding of buis) ultrasone flowmetingen is Doppler één van de meest gebruikte technieken. Deze methode meet de stroming van het medium met behulp van sensoren die aan de buitenkant op de leiding of pijp worden geklemd. Een doppler debietmeting werkt het beste op vervuilde – en luchtbellen bevattende vloeistoffen zoals rioolwater en afvalwater.

Inzicht in de verschillende meettechnieken (Doppler vs. Looptijdverschil) kan u helpen bij het maken van de juiste keuze met betrekking tot een succesvolle en efficiënte installatie. Neem contact met ons op voor specifiek advies en informatie over welke methode het meest geschikt is voor uw toepassing.

Werking

Een doppler debietmeting is gebaseerd op het principe dat geluidsgolven op een andere frequentie worden teruggestuurd naar de zender wanneer ze worden weerkaatst door iets wat in beweging is. Van het ‘Doppler-effect’ horen we ieder dag wel voorbeelden: de duidelijke verandering van toon bij een passerende trein, een overvliegend vliegtuig, of de uitlaat van een raceauto. We nemen een veranderende toonfrequentie waar omdat wij stilstaan en de zender van het geluid in beweging is.
Bij een doppler debietmeting  wordt uitgegaan van een lineair verband tussen deze frequentieverschuiving  en de snelheid van de vloeistof. Dit wordt zo precies mogelijk gemeten om het debiet te berekenen.

‘Vervuilde’ vloeistoffen

Doppler flowmeters worden alleen voor het meten van vloeistofstromen gebruikt en zijn afhankelijk van de reflectie van geluid. Alleen vloeistoffen met vaste stofjes en/of luchtbellen komen daarom in aanmerking voor deze meettechniek. We hebben het dan over ‘vervuild’ water. De meest voorkomende voorbeelden zijn (gemengd) rioolwater en afvalwater. Bij een concentratie < 30% kunt u overwegen te kiezen voor een looptijdverschil flowmeting.

Eén of twee sensoren

In tegenstelling tot looptijdverschil flowmeters die altijd twee sensoren hebben, bestaan doppler flowmeters in verschillende uitvoeringen; met één of met twee sensoren. Bij de modellen met één sensor zijn de zender en ontvanger in dezelfde behuizing verwerkt. Bij de modellen met twee sensoren verzendt de ene sensor het ultrasone signaal en de andere ontvangt het signaal.

Nauwkeurigheid van 2%

Hoewel er bij een doppler ultrasone flowmeting vanuit wordt gegaan dat de reflecterende deeltjes zich met dezelfde snelheid voortbewegen als de vloeistof, is dat in de praktijk nooit helemaal het geval. Deeltjes hebben doorgaans de neiging te zakken en gasbelletjes willen omhoog. Hierdoor levert een doppler flowmeting een meetresultaat op met een nauwkeurigheid vanaf 2% op de actuele waarde.

Toepassingen

Doppler flowmeters zijn geschikt voor leidingen en buizen van verschillende materialen en met een diameter variërend van 30 mm tot 4000 mm. Toepassingen: o.a. droogloop-detectie van pompen, overflow applicaties en zandwinning.

Portable:

Vaste installatie: