ULTRASONE DEBIETMETER VOOR LAND- EN TUINBOUW.

Debietmeter landbouwHet nauwkeurig meten en goed regelen van hoeveelheden water is belangrijk. Het bereik van de gebruikte watermeter moet overeenkomen met de capaciteiten van uw installatie.

Wilt u het waterverbruik bij irrigatie meten zonder de leidingen open te moeten maken? De oplossing hiervoor zijn ultrasone clamp-on debietmeters (flowmeters).

ONZE OPLOSSING: meten vanaf de buitenkant

  • voor elke toepassing die de volledige waterstroom bevat, van vuil tot schoon water
  • voldoet aan de milieuwetgeving
  • meetondersteuning voor ingenieurs op locatie
  • eenvoudige en snelle installatie
  • extern aangebracht: meten vanaf de buitenkant van de leiding of buis, géén procesonderbrekingen
  • kostenbesparend: binnen kort tijdsbestek diverse puntmetingen op verschillende locaties mogelijk

De sensoren van onze ultrasone clamp-on flowmeters monteert u aan de buitenkant van de leiding. De buis wordt niet opengemaakt en is er geen noodzaak om de watertoevoer te stoppen. Dit betekent: géén onderbreking van uw bedrijfsprocessen, géén verlies van (vervuild) water en géén risico op lekkages. Bovendien bespaart u hiermee aanzienlijk op kosten.

De ultrasone debietmeting is een relatief nieuwe meetmethode, die voor de agrarische sector een betaalbare keuze is gebleken. Onze flowmeters zijn gebruiksklaar (geen instellingen nodig) en in elke positie te monteren, zelfs direct na een bocht in de leiding. De behuizing bevat geen bewegende delen, omdat de meting op basis van geluidsgolven geschiedt. Tevens zijn onze flowmeters bi-directioneel waardoor ze in twee richtingen kunnen meten.

Met ultrasone clamp-on flowmeters zijn de enige kosten die u maakt de aanschafkosten. Terwijl in-line flowmeters extra kosten met zich meebrengen voor engineering, procesonderbrekingen, goed opgeleid personeel en alle bijkomstige accessoires (bouten, pakkingen, ringen enz.)

Verdroging is een toenemend probleem, zowel voor de land en tuinbouw als voor de natuur. In droge perioden maakt u als teler gebruik van beregening, waarmee de beperkte voorraad grondwater verder wordt aangesproken. Door dit te controleren en te meten kunt u uw waterverbruik registreren. De overheid kan immers in zeer droge periodes beperkingen opleggen aan beregening.

Een ultrasone flowmeter meet de hoeveelheid verpompt water in een bepaalde tijdseenheid. Men spreekt hierbij ook wel over het meten van een debiet of volumestroom. Dit is nodig om te kunnen controleren of de rondpompcapaciteit wordt gehaald. Het is bovendien een belangrijk gegeven als u uw waterverbruik voor irrigatie op meerdere oogsten per jaar wilt afstemmen. Zonder nauwkeurig meten, wordt nauwkeurig inregelen een onbegonnen werk.

Debietmeter landbouw - KATflow 100
KATflow 100

Standaard vaste ultrasone clamp-on flowmeter

Debietmeter landbouw - KATflow 150
KATflow 150

Geavanceerde vaste ultrasone clamp-on flowmeter

Debietmeter landbouw - KATflow 200
KATflow 200

Mobiele ultrasone clamp-on flowmeter

Debietmeter landbouw - KATflow 210
KATflow 210

Mobiele ultrasone clamp-on flowmeter